Värmekraftverk brister i säkerheten

1:34 min

I förra veckan inträffade det en olycka på kraftvärmeverket i Västerås. Det var en dammexplosion som inträffade och en driftstekniker fick 3:e gradens brännskada. 2007 inträffade en liknande olycka i Västerås och det fick Arbetsmiljöverket att reagera.

Nu har Arbetsmiljöverket inspekterat 100 värmekraftverk runt om i landet, i Västmanland blev värmekraftverken i Norberg, Sala, Surahammar och Västerås inspekterade. Alla hade brister i säkerheten.

Michael Nilsson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket är de vanligaste bristerna, saknad av detaljerad riskbedömning och så kallade styrande dokument.

– När man har fått kunskaper om sin hantering där det kan finnas risk för explosion så ska man upprätta styrande dokument, säger Michael Nilsson.

I Norberg och Surhammar var bristerna så allvarliga att företagen fick böter.

I en kommentar till P4 Västmanland säger Christer Nordling, vd på Surahammars Kommunalteknik AB - att de brast i dokumenthanteringen. Enligt Christer Nordling så har de rutiner som fungerat i praktiken, men de har missat att få ner det i ett dokument. En brist som nu är åtgärdad.

Att värmekraftverk brister i sina säkerhetsrutiner tycker Michael Nilsson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket, är oroande.

– Regelverk är till för att förebygga olyckor, säger han.