Västmanland

Specialisering för dyr för små landsting

Västmanlänningar åker mer och mer till andra län för att få högspecialiserad sjukvård. Inom loppet av sju år har länsbornas läkarbesök för den typen av vård ökat med 65 procent. Men politikerna hoppas också få sälja egen specialistkompetens.

För att kunna ha den mest avancerade sjukvården måste man ha den bästa personalen inom en viss specialitet som kan utföra operationer och annan behandling.

Ska man knyta till sig den personalen behöver man fler patienter än vad som finns i Västmanland.

Sörmland är i samma sits som Västmanland och där säger divisionschefen för länssjukvård att landstinget inte har den kompetens som krävs för den högspecialiserade vården.

Om man trots det skulle försöka klara den mest avancerade vården på egen hand i Västmanland, skulle säkerheten för patienten bli sämre säger socialdemokratiska landstingsrådet Denise Norström.

– Vid den här typen av vård är det specialister av högsta rang som ska ge den vården, och det blir inte medicinskt säkert om ett mindre landsting försöker göra det här. Det är en fråga om patientsäkerhet, säger Denise Norström.

Om man skulle försöka med det här i Västmanland så skulle antalet operationer bli så få att läkarna inte kan hålla sig tillräckligt i trim.

Samtidigt som det blivit fler och fler resor till sjukhus i andra län har kostnaderna ökat. Förra året betalade landstinget 334 miljoner till andra län för just högspecialiserad vård i andra län, vilket betyder att kostnaderna ökade med drygt 30 miljoner på två år.

– Det är rimligt att betala ganska höga summor för detta. Det handlar om att få så bra och effektiv vård som möjligt. Alla landsting kan inte ha de här specialisterna. Det är nödvändigt av säkerhetsskäl att vissa saker koncentreras, säger Denise Norström är socialdemokratisk ordförande i landstingsstyrelsen.

Oppositionens Tomas Högström (M)  håller med. Han tror inte behovet kommer att minska, tvärtom.

– Det ökar varje år. Det beror ju på att det är ny utrustning, stora omfattande investeringar, nya mediciner. Samtidigt blir vårdens reslutat bättre. Vi lever längre, vi jobbar mer, räcker till mycket bättre än vad man gjorde förr och det ger ju också sitt tillskott till samhället, säger Tomas Högström.

Men förhoppningen är att landstinget Västmanland inte enbart ska köpa vård av andra, utan även sälja till andra. Till exempel finns här ett team som är specialiserat på ändtarmscancer.

– De har de bästa resultaten i Sverige och är på Europatopp. Man skulle kunna tycka att kanske andra landsting skulle börja köpa den typen av vård av oss, därför att de ser att vi har det bästa resultatet. Det är ju naturligtvis en framtid för oss, säger Denise Norström (S) landstingsstyrelsens ordförande i Västmanland.