Västmanland

Vårdlotsar kan guida sjuka rätt

1:39 min

Västmanland borde införa vårdlotsar som ska hjälpa multisjuka äldre och andra som behöver allra mest hjälp inom sjukvården. Det menar både landstingets borgerliga opposition och Vårdförbundet.

Systemet finns redan i Stockholm där specialistsjuksköterskan Carola Olsson är en av vårdlotsarna. 

– Det är patienter som av någon anledning hamnar på akuten två, tre gånger inom loppet av två, tre månader. Där ser vi att det finns ett behov av att coacha eller lotsa patienten bort från akutmottagningen till rätt vårdinstans.

– Patienterna säger oftast till oss sjuksköterskor att de känner sig lugna, trygga. De har fått en helt annan livskvalitet i hemmet, att kunna hantera sin sjukdom i hemmet, säger vårdlotsen Carola Olsson på Huddinge sjukhus i Stockholm. 

Under hösten kommer den borgerliga landstingsalliansen, som är i opposition i Västmanland, att lägga en motion om att införa vårdlotsar. 

Vårdförbundet har drivit frågan om lotsar i flera år och är glada att få gehör från politiskt håll. 

– Vi har en väldigt hög tilltro till att det här kan bli något bra. Och är det något parti som vill använda sig av vårt tänk, så är vi jättestolta över det, säger Jani Stjernström som är förbundets ordförande i Västmanland. 

Tanken är att vårdlotsarna helt enkelt lotsar patienter rätt i vårdapparaten. Enligt Vårdförbundet finns det idag många som läggs in på lasarett fast de egentligen borde få vård på annat håll. Där ska vårdlotsarna kunna göra en insats. 

– Framförallt att slippa ha den tunga, dyra slutenvården som en station för patienter som egentligen inte behöver vara där, utan som skulle finnas på ett helt annat plan, till exempel på öppenvårdmottagningar, primärvården, eller för multisjuka äldre i kommunen, säger Jani Stjernström, Vårdförbundets ordförande i Västmanland.