Västmanland

Snart väntar sjukresor ut i Europa

0:55 min

Allt fler patienter måste resa till andra landsting för att få specialiserad sjukvård. Och i framtiden väntar en fortsatt centralisering inte bara i Mälardalen utan i Norden och Europa.

– Inom vissa områden, och särskilt inom den högspecialiserade vården, så får man nog räkna med att det blir en fortsatt centralisering av vissa  avancerade behandlingsformer, säger Rolf Jansson, landstingsöverläkare i Västmanland. 

Inom sjukvården finns redan begreppet rikssjukvård vilket innebär att man inom många områden koncentrerar vården till ett eller ett par områden i landet. 

– Och på sikt kan man tänka sig att det till och med blir en koncentration inom Europa eller inom Norden. Särskilt för de mer sällsynta sjukdomstillstånden kan ju en sådan koncentration uppstå, säger Rolf Jansson. 

Men närmast väntar beslut i Sverige om eventuella sjukvårdsregioner. 

– Ett skäl till arbetet med att få fram de större regionerna, har ju varit att landstingen, och då pratar jag om de små landstingen som vi tillhör, har blivit alltför små för att kunna hantera den medicintekniska utvecklingen, säger Rolf Jansson, landstingsöverläkare i Västmanland.