Västmanland

"Utlandsfödda diskrimineras i vården"

1:45 min

Sjukhusvården är inte jämlik i Sverige och det förekommer diskriminering mot utlandsfödda svenskar. Det menar Sharareh Akhavan som är lektor i folkhälsa vid Mälardalens högskola.

I sin forskning har Sharareh Akhavan intervjuat läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och utlandsfödda patienter för att ta reda på varför det är skillnader i vården.

– Diskrimineringen kan bero på att det är skillnad mellan en högutbildad infödd som bor i ett välbärgat område, jämfört med en lågutbildad utlandsfödd som bor i ett segregerat område.

– När jag frågade varför diskrimineringen finns sa de att det kanske beror på att de som kommer från de välbärgade områdena vet sina rättigheter bättre, de kan de sociala koderna och de är bättre på att tala inför vården och kräva det de vill och behöver.

Bland svaren Sharareh Akhavan fått sägs även att det kan bli problem om en svensk läkare och en patient som har svårt med svenska språket ska prata med varandra.

Det kan också bli svårt om en patient är van att få en viss vård i sitt hemland, men i Sverige istället ordineras vila och att återkomma om symptomen inte försvinner.

Vidare pekar forskningen på att vårdcentralerna i segregerade områden har för dåliga resurser. För att kunna hjälpa barn från krigsdrabbade områden behöver vårdcentralerna team med bland annat beteendevetare, psykolog, läkare och sköterskor. Men de resurserna finns inte menar Sharareh Akhavan.

– Det finns en myt om att vården är jämlik. Vi måste först se att det finns ojämlikheter och sedan försöka hitta lösningar för att ändra på det, säger hon.