"Psykologiska kontrakt ska vara i balans"

1:33 min

Inom forskningen talas det om ett avtal som inte finns nedskrivet, nämligen det psykologiska kontraktet. Det menar Kerstin Isaksson, professor i psykologi vid Mälardalens högskola. Och att en del av personalen på Volvo Powertrain kritiserar företaget för kort övertidsvarsel, kommenterar hon så här.

Några anställda har beskrivit att de med kort varsel, kanske en fredag, får veta att de måste jobba dagen efter, på lördagen. Hur ser du på det?

– Det är ju ett typexempel på vad man skulle kunna kalla ett möjligt brott mot det psykologiska kontraktet och som kan få konsekvenser både för personalens inställning till företaget, lojalitet och så vidare, säger Kerstin Isaksson. 

– Psykologiska kontrakt vill man ju ska vara i balans, det ska vara ett rimligt åtagande man har om man ska följa de överenskommelser man har. Och det här ingår ju i det formella kontraktet att man ska jobba övertid, men just hur man hanterar övertiden och i det här fallet verkar ju inte så bra ur de anställdas perspektiv, så det kan nog vara fråga om ett litet brott mot det psykologiska kontraktet.

Kerstin Isaksson, professor i psykologi vid Mälardalens högskola.