Surahammar

Barnpsykolog kritisk till terapiövning

1:49 min

En traumatisk upplevelse - så beskrivs en praktisk terapeutisk övning för elever i en fjärdeklass på Bäckhammarskolan i Ramnäs nyligen. Enligt föräldrarna fick den barnen att må väldigt dåligt. En barnpsykolog som P4 Västmanland pratat med tycker att övningen är helt olämplig för barn.

Skolan arbetar mycket med en form av KBT - kognitivt beteendeterapi som kallas ART, och som syftar till att lära barnen att hantera känslor. Men i den här övningen verkar det ha fått oönskade effekter.

Så här beskriver en förälder händelsen:   

"Min dotter kom hem och var alldeles förstörd. Hon grät och kände stor skam över att ha varit tvungen att välja vilka av sina närmaste släktingar hon skulle rädda undan att dö. Jag har fått lugna ner och prata med henne mycket för att försäkra henne om att hon inte gjort något fel"

Övningen som barnen fick göra gick ut på att de fick välja åtta saker eller personer de skulle rädda vid ett meteoritnedslag. Därefter blev uppgiften att välja bland dem, en efter en, vilka som var viktigast att rädda och vilka som skulle lämnas kvar.

Enligt flera föräldrar upplevde barnen detta mycket traumatiskt. De hade skuldkänslor över sina val och en del trodde att någon skulle dö på riktigt.

Rektor på skolan, Monica Forsberg Wallén, beklagar händelsen. 

– Jag tycker att det är jättetråkigt att barnen har reagerat och att övningen genomfördes.

Är det lämpligt att så här små barn får göra övningar av den här typen?

– Nej, jag tycker inte det. Det var mycket olyckligt att det blev så här och jag tror att det är svårt för vuxna att göra en sån här övning, och det blev svårt för de här barnen och det känns inte bra, säger rektor Monica Forsberg Wallén.

Pedagogen som gjorde övningen är utbildad ART-instruktör, som står för Aggression, Replacement och Training. Monica Forsberg Wallén önskar att pedagogen hade rådgjort med henne innan hon genomförde övningen.

– Egentligen så ska man vara två som gör ART tillsammans och i det här fallet finns det bara en person på skolan som har den här utbildningen. Jag hade gärna diskuterat det innan övningen genomfördes, säger hon.

Enligt pedagogen har hon genomfört övningen tidigare i samma årskurs utan problem, men håller med om att barnen kanske var för små.

Barnpsykologen Hanna Thermaenius med rötter i Västmanland är kritisk till ART-övningen på Bäckhammarskolan.

– Det låter som en övning som inte passar för att göra med barn och ungdomar över huvud taget. Även vuxna skulle tycka att den var jobbig, säger hon.

Hon menar att den här typen av kan leda till tvångstankar hos barn och i värsta fall leva kvar i form av olika tvångsbeteenden.

Hanna Thermaenius tycker nu att alla föräldrar till barnen som varit med om övningen måste få information om det av skolan för att föräldrarna ska ha möjlighet att prata med sina barn om upplevelsen.

– Det är viktigt att de förstår att det här bara är tankemonster. Men det ska förstås vara upp till barnen hur mycket de vill prata om det hela.