Hopp om heltid för kommunanställda

1:43 min

Nu ska Västerås stad utreda möjligheterna till att all personal ska kunna få jobba heltid. Idag är det många anställda inom kommunen, framför allt inom vård och omsorg som arbetar deltid – ofta mot sin egen vilja.

Bland anställda inom vård och omsorg i Västerås stad är det 63 % som arbetar deltid - ofta trots att man inte själv har valt det.

En av de som tvingas jobba deltid är Lupe Österman som är undersköterska på ett kommunalt rehabcenter i Västerås.

– Det är klart att det drabbar en ekonomiskt, säger hon. Jag får ju inte lika bra pension heller.

Lupe Österman får själv jobba 90 procent men har många kollegor som bara har halvtidstjänster eller arbetar 70 procent, vilket bekymrar henne.

– Många kan inte försörja sig på den lönen. Hur ska man kunna betala hyran och allt annat?

Hon tycker också att det här är ett problem för jämställdheten och självständigheten.

- Man ska väl inte behöva ha två löner för att försörja sig. Man ska väl kunna försörja sig själv? Och hur blir det när man blir pensionär när man jobbat så lite? Vi har dessutom ett jobb som redan är lågbetalt.

Det är också svårt att få börja jobba mer när man väl fått en deltidstjänst, det säger undersköterskan Agneta Melén som själv jobbar 75%.

– Jag skulle gärna jobba mer men det är svårt att få mer än 75. Har man väl kommit in på deltid blir man ofta kvar på det.

Men enligt ett beslut i kommunstyrelsen i går ska nu Västerås stad i praktiken utreda möjligheterna att kunna erbjuda alla anställda som vill det en heltidsjänst. Framför allt är det en fråga om kostnader och organisation. 

Lupe Österman tycker att det är hoppingivande att hennes arbetsgivare nu tagit det här initiativet.

– Jag tycker det är bra att de verkligen ser över det. Vi får se vad som händer, men det är en bra idé.