Höghusbygge planeras i Köping

1:42 min

Planläggningen för två nya höghus i centrala Köping har nu startat. Det är Köpings kommunala bostadsbolag som drar igång vad som kan bli bolagets största byggprojekt på ett par decennier.

– Vi vill bygga flerbostadshus. Två punkthus har vi tänkt oss, säger  Fredrik Millertson, vd på Köpings Bostads AB.

Totalt handlar det om cirka 50 lägenheter som ska rymmas i de två punkthusen, som är tänkta att byggas norr om Tunadalsparkeringen där Köpingsån gör en krök och där det i dag står några gamla industribyggnader som enligt planerna kommer att rivas.

På platsen planeras också för en Coop Extra-butik som Kooperativa Förbundet har visat intresse för att bygga. Kommunstyrelsen kommer på torsdag 16 februari att ta beslut om att sälja en tomt för ändamålet till priset 3.8 miljoner kronor.

Innan bygget startar måste först detaljplanen godkännas, vilket troligen kommer att ske någon gång vid nästa årsskifte.

– Jag hoppas att det inte ska vara något hinder. Men det kan ju alltid bli någon som överklagar, säger Fredrik Millerton.

Om bygget blir av kommer man först att bygga ett av punkthusen. Man väntar med beslut om det andra huset tills man har sett om det finns efterfrågan. Visserligen har Köpings befolkning ökat några år i sträck, men under 2011 pekar prognoserna på att befolkningen minskar något igen. Befolkningssiffror för 2011 tas fram av SCB och beräknas publiceras senare i februari.

För Köpings Bostads AB handlar det om stora pengar för ett bygge i den här klassen.

– Det blir en ganska stor investering. Vi räknar med ungefär 80 miljoner, säger Fredrik Millertson.