Projekt ska hjälpa unga att få jobb

Fagersta kommun satsar en miljon kronor på ett projekt för att försöka få unga som är beroende av försörjningsstöd att få jobb. Många har blivit beroende av försörjningsstöd, enligt Teemu Sulin, vänsterpartistisk ordförande i Fagerstas socialnämnd.

Kommunen har en stor grupp unga som varken har kommit in i arbetslivet eller trygghetssystemet med till exempel A-kassa.

Med ett tolv månader långt projekt, med bland annat arbetspraktik, hoppas kommunen kunna rusta ungdomarna bättre för att komma ut i arbetslivet.

– Förhoppningen är att det här ska stärka de unga att bli mer kompletta för att komma ut på arbetsmarknaden eller gå vidare med att börja studera, säger Teemu Sulin.

Förutom den miljon kommunen satsar hoppas man få EU-pengar för att göra projektet större.

– Tanken är att de unga ska få upp ögonen för att det inte är någon framtid för dem att vara beroende av försörjningsstöd.