Försäkringskassan vill ha svar

1:47 min

Försäkringskassans kontor i Västerås är ensamma i landet om att göra egna kundundersökningar. Förra året genomfördes två och syftet är att bli bättre i mötet med kunden, säger Ingrid Strandman områdeschef för Försäkringskassan i Västerås, där även Köping, Arboga och Kungsör ingår.

Förutom Försäkringskassan lite större landsomfattande undersökningar så har kontoret i Västerås gjort två egna mindre förra året och totalt svarade 300 personer. Det motsvarar ungefär tio procent av de 3000 kundmöten som Försäkringskassan hade under 2011, säger Inger Strandman.

De som svarade på enkäterna var personer med sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning och personer med ett funktionshinder.

Trots att Försäkringskassan på senare år fått en hel del kritik så menar Ingrid Strandman att fler tycks förstå att det inte är Försäkringskassan som är ansvarig för de regler som finns och att svaren kanske avspeglar det.

– Man är nöjd med de insatser som vi ger, framförallt respekt och ett gott bemötande. Sedan upplever jag att man förstår våra regler bättre än vad vi kan tro. Självklart är dom komplexa och det är något som vi ändå ska stanna upp vid. Att vara ödmjuka och förstå att det nog inte är många utanför Försäkringskassan som jobbar med ohälsan som kan sjukreglerna idag, säger Inger Strandman.