Färre lediga jobb

Färre lediga platser strömmar in till arbetsförmedlingarna och antalet arbetslösa ökar och färre får jobb, enligt Arbetsförmedlingen. I slutet av januari var 12 600 personer i Västmanland öppet arbetslösa eller deltagare i olika program.

Det motsvarar 10,2 procent av arbetskraften. Det visar SCB:s arbetskraftsundersökning och som Arbetsförmedlingen nu presenterar.

En av fem, alltså närmare 2 500 personer hade varit arbetslösa i mer än två år.