Äldrepersonal fick det bättre

De 20-talet anställda bland lika många gamla på Gude äldreboende i Västerås har fått ett instrument för att analysera var deras arbetsmiljö kan bli bättre. Det blev den tidigt under projektet, säger skyddsombudet undersköterskan Birgitta Aanerud.

– Just det här att vi började kommunicera mer med varandra. Att kanske inte glömma bort att ge varandra beröm. På jobbet kanske man bara springer förbi varandra ibland, men nu stannar vi kanske upp mera, säger Birgitta Aanerud.

I projektet fick de 20-talet anställda med lika många gamla att ta hand om på Gude äldreboende i Västerås för ett år sedan betygssätta olika delar av sin arbetsmiljö, från 1 till 5, vad man var sämre och vad man var bättre på. Det kunde handla om psykosociala problem, belastningsskador och krishantering.

Att hantera kriser var man sämre på, visade det sig, exempelvis hur man skulle göra om någon kom drogpåverkad till jobbet, men det har de fått lära sig berättar Birgitta Aanerud.

– Att man som medarbetare till den som kommer till jobbet och mår dåligt eller är alkoholpåverkad, att man tar tag i den personen, kanske sätter sig ner ...

Arbetet med att motverka mer kända problem som belastningsskador har också fått ny skjuts, berättar Klas-Göran Gidlöf, enhetschef på Skallberget-Centrum där Gude äldreboende ingår.

– I den här branschen är det relativt vanligt med förflyttningsteknik man behöver tillämpa på olika sätt, och det försöker vi också intensifiera nu med utbildningsinsatser och sådant för att all personal ska tillgodogöra teknik som finns för att underlätta, säger han till P4 Västmanland.