Folkpartiet vill satsa på finska.

Folkpartiet vill satsa mer på finskan som minoritetsspråk.
Bland annat föreslår dom rätt till förskola och barnomsorg med finskspråkig profil i hela landet.

Folkpartiet föreslår också att det ska bli lättare att använda finska vid kontakter med myndigheterna och bättre möjligheter till modersmålsundervisning på finska.

Regeringen har tillsatt en utredare som ska kolla hur man kan förbättra för den finska minoriteten i Mälardalen att prata finska vid myndighetskontakter, men det målet tycker tycker folkpartiet är för lågt satt.