Kaos på lasarett i helgen

Den gångna helgen sattes överbeläggningsrekord vid medicinavdelningarna på Centrallasarettet i Västerås och på lasarettet i Köping.

Sängarna tog helt enkelt slut när man fått in långt fler patienter mer än vad avdelningarna normalt ska ta emot och många fick ligga kvar i akutens korridorer och uppehållsrum.

- Det var fullständigt vidrigt, säger sjuksköterskan Gun Åhlén-Larsson. Att ha patienter liggande på det här sättet är otillfredsställande.

Hon tycker sig upplevt att problemen ökat  efter sommaren, men det är inte överraskande.

Totalt fyra avdelningar stängdes vid sjukhusen i Sala och Fagersta när dom gjordes om till närsjukhus. Dom patienterna som tidigare sökt sig dit hamnar i Västerås istället.