Styrelsemedlemmar petade på stormig VLT-stämma

VLT:s extra bolagsstämma igår kväll blev en stormig tillställning. Media fick inte vara med - inte ens VLT:s egna journalister.

Den extra bolagsstämman utlystes efter en begäran av nya huvudägaren Mediaintressenter PLMS AB. Den enda punkten på dagordningen var att utse en ny styrelse.

Som väntat petades Anders H Pers och Jonas Pers ur styrelsen.

Det är en följd av en utdragen ägarstrid, som handlar om oenighet kring VLT-koncernens framtida strategi.

De båda har motarbetat det nya ägarbolaget Mediaintressenter, som har tagit kontrollen över VLT-koncernen under året.

Anders H Pers har suttit i styrelsen i 37 år, Jonas Pers i 20 år. Men nu är det alltså slut med det...

I stället valdes Marie Byström in som representant för familjen Pers, och Lennart Hörling som representant för Morgonpress Invest.