Krav på fler poliser i norra länet

Polisresurserna måste utökas i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. Det kräver moderaterna i Fagersta, i ett brev till polisstyrelsen i Västmanland.

Kriminaliteten i Fagersta är den högsta i länet och bland den högsta i hela landet. Så här kan det inte fortsätta, menar moderaterna, som vill att polisstyrelsen omprioriterar sina resurser och ökar antalet poliser i den norra länsdelen.

Ytterligare mellan åtta och tio poliser behövs enligt moderaterna.