Föreslagna länspolismästaren blir chef för Rikskrim i stället

Therese Mattsson, som föreslagits som ny länspolismästare i Västmanlands län, utnämndes idag av regeringen till ny chef för Rikskriminalpolisen.

Det blir första gången som Rikskriminalpolisen får en kvinnlig chef. Mattsson är idag polisöverintendent på Rikskriminalpolisen.

Vem länets polisstyrelse nu föreslår som ny länspolismästare är oklart.

I oktober föreslog polisstyrelsen i andra hand nuvarande biträdande länspolismästaren Ann-Marie Orler till att efterträda Lars-Göran Carlsson som länspolismästare i Västmanlands län.

Att Therese Mattsson nu alltså inte blir aktuell som ny länspolismästare kommenterar polisstyrelsens ordförande Göran Magnusson så här:

– Jag hade gärna sett att hon hade blivit länspolismästare i Västmanland.

Att hon blir chef för Rikskriminalen kommenterar han med att det  ”säkert är bra för Rikskriminalen”.

Göran Magnusson säger att man kände till att hon också var aktuell för tjänsten som chef för Rikskriminalen.

Frågan är då vad som nu händer i Västmanlands län.

- Vårt förslag finns nu hos Rikspolisstyrelsen tjänsteförslagsnämnd och sedan ska regeringen slutligen tillsätta det här, och vi har ifrån polisstyrelsen i länet skilt oss ifrån ärendet. Nu får vi se vad som händer, säger Göran Magnusson till P4 Västmanland.