Antikvarie vill bevara handlingar från 1600-talets Heby

Antikvarien i Heby kommun vill att de gamla sockenböckerna ska fotograferas och överföras till hårddisk.

I Heby kommun har alla de sju socknarna protokollsböcker som täcker ett par hundra år, med början på 1600-talet.

Det är dokument som berättar om händelser i, och utveckling av, de olika samhällena.

Innehållet är också intressant för forskare, men varje gång som böckerna plockas fram ökar slitaget.

Därför bör de fotograferas och läggas på hårddisk, anser Heby kommuns antikvarie Kenth Hansson.

- Då blir det lättare att söka och böckerna blir skyddade.

Kenth Hansson har kontaktat Riksarkivet för att diskutera möjligheterna att få de gamla protokollsböckerna fotograferade.