"Omöjlig" enkätfråga om brandkåren

Vad är viktigast hos brandkåren? Snabbhet, kunnighet eller antalet brandmän? Du får bara välja ett alternativ i en enkät från Västerås stad....

I dagarna har ett urval av hushållen i Västerås fått en enkätundersökning, som heter ”Västerås stads omnibus-undersökning 2004”.

Tanken med undersökningen är att samla in åsikter och synpunkter från medborgarna, för att kunna utveckla olika inslag i den kommunala verksamheten.

En rad förvaltningar har bidragit med frågor, bland andra Mälardalens Brand- och räddningsförbund.

Så här lyder förbundets fråga:

”Vad man upplever du som viktigast hos brandkåren?

* Snabbhet  *Kunnighet  * Antalet brandmän”

Man får bara kryssa i ett alternativ; alltså måste man utesluta de andra två. Men går det?

- Nej det tycker vi inte. Vi vill ju både vara snabba, kunniga och många, säger Åke Broman, räddningschef i Mälardalens Brand- och räddningsförbund.

- Samtidigt är det så att de ekonomiska möjligheterna tvingar oss att prioritera mellan de här olika sakerna.

- Det är oerhört svårt, kan jag säga, att komma fram till konkreta och klara svar på frågan om vad vi ska satsa på, säger Åke Broman till P4 Västmanland.

Syftet med frågan är enligt Broman att få veta vad medborgarna anser om räddningstjänsten.

Men han säger också att frågan väl inte var helt välformulerad.

-  Det hade behövts en del förklaringar för att man med lätthet skulle kunna fylla i den.

Anders Sors, som är före detta brandman och numera styrkeledare vid Räddningstjänsten i Västerås, anser att alla tre komponeneterna behövs för att de ska kunna göra ett bra jobb:

- Jag tycker inte att man kan utesluta någonting!