Norrlandståg kan byta bort Fagersta

Tre av länets kommunalråd har tillsammans med ytterligare fyra från kommuner i södra Dalarna protesterat mot att fjärrtågen på morgonen och kvällen mellan Norrland och Göteborg kan dras via Stockholm.

Hitills har tågen gått snett genom landet från Gävle förbi Fagersta och Skinnskatteberg ner till Göteborg.
Men nu vill Statliga Rikstrafik förändra förutsättningarna för tusentals människor som idag använder tågen för arbets- och studiependling.

Det blir nämligen mycket svårt att från bergslagen pendla till universitet och högskolor i Örebro och Gävle och detsamma gälla alla som jobbar på orter utmed den nuvarande sträckningen.

- Det är skandal att först satsa hundratals miljoner på att bygga ut järnvägen för att sedan dra in trafiken, säger komunalrådet Stig Henriksson i Fagersta.

- Skall en bygd utvecklas måste människorna kunna lita på att exempelvis tågen fungerar. Nej bygg ut ett bättre samarbete med dom regionala trafikbolagen, uppmanar han.