Heby vill ta ett steg till för tillväxt

Heby kommun har under de senaste åren framgångsrikt byggt upp ett nätverk av lokala utvecklingsföreningar, och nu vill man gå ett steg längre och sammanföra näringslivet med de här föreningarna som verkar med frivilliga krafter.

Det är det länsomfattande EU-projektet Kultur för Tillväxt som står bakom satsningen där kulturen skall vara en viktig faktor för bygdens utveckling.

– Våra byalag blir i sammanhanget mycket viktiga, säger Helen Lundell på Heby kommun och fortsätter:

– Går man samman i en bygd och jobbar för gemensamma frågor, rent ideellt, så innebär det också att man skapar en framtidstro. Utan den här framtidstron och utan de här ambassadörerna som de då blir för sin egen ort i det ideella arbetet så är det också svårt att få inflyttning, att få människor att stanna kvar, att få företagsetableringar, att få företag att växa. Därför är det också viktigt att vi lär företagen och de här ideella projekten att hitta varandra, bygga broar.