Kommunens fastigheter förfaller i Surahammar

I Surahammar håller kommunens fastigheter långsamt på att förfalla - det har kommunens revisorer redan tidigare konstaterat, och nu ansluter sig politikerna till den kritiken.

I revisionsrapporten, som kommunfullmäktige antog igår, står bland annat:

”Om inte ändring sker kommer det att kosta framtida generation mycket pengar att ta hand om det eftersatta underhållet, då framtida insatser troligtvis blir mycket mer kostsamma än om man skulle ta tag i problemet i dag.”

Kommunens tekniska chef, Dolwai Hellberg, visar på några skador på kommunhuset, ett av de hus som skulle må bra av lite mer underhåll.

- I det här hörnet har betongen krackelerat och armeringsjärnet tittar fram på vissa partier, säger han och pekar på hörnet av kommunens blå fullmäktigesal som står i anslutning till kommunhuset.

Kommunen äger en hel del fastigheter, bland annat skolor, brandstationer och äldreboenden.

I våras kom det skarp kritik från revisorerna om att det saknas en plan för underhåll. I dag är det mest ”lappa och laga” som gäller, menar man.

På lång sikt så är den här bristen på planering faktiskt dyrare än vad det skulle vara att sköta det löpande underhållet.

Arbetet med nästa års budget pågår, men det ser just nu inte ut som om det kommer några pengar där.

- Det går inte att fortsätta på det sättet, utan framgent måste man sätta sig ner och titta på det, säger Dolwai Hellberg till P4 Västmanland.