M-förslag om studentjobb i Västerås

4:45 min

Moderaterna Elisabeth Unell och Mikael Damsgaard har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att införa en modell med studentmedarbetare i Västerås stad. De menar att det kan vara bra för både studenterna och för staden.

– De kan jobba ned allt möjligt: utredningar, tekniska undersökningar, det kan vara saker som är kopplade till rspektive utbildning utifrån de behov som staden har, säger Elisabeth Unell.

Syftet med att låta studenter arbeta inom stadens verksamheter är att minska klyftan mellan universitetsvärlden och arbetslivet, få Västerås stad att bli mer attraktiv som blivande arbetsgivare och ge studenter möjligheter till extrajobb som är relevanta för deras utbildning.

– Man får se till att det är jobb som är relevanta utifrån vad studenterna kan och vad staden behöver, säger Elisabeth Unell.

Inspirationen till förslaget är hämtad från Danmark och Region Skåne.

År 2011 införde Region Skåne en modell där studenter som har studerat minst ett år på utbildningar som saknar yrkesförlagd praktik får tidsbegränsade anställningar.

Anställningarna är tidsbegränsade och studenterna arbetar 10-15 timmar per vecka. Arbetsuppgifterna består ofta av olika former av informationshämtande, analyser eller utredningar.

Nu föreslår moderaterna Elisabeth Unell och Mikael Damsgaard att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att införa en modell med studentmedarbetare inom Västerås stad.