Något mer vård köptes utomläns

Förra året köpte Landstinget Västmanland vård av andra län för totalt 419 miljoner kronor. Det är något mer än 2010 då kostnaden var 399 miljoner. En orsak till höga kostnader är vanligen intensivvård med långa behandlingstider.

Merparten av den köpta vården utgörs av högspecialiserad vård som landstinget inte själv har råd att utföra.

Det handlar främst om neuro- thorax- och transplantations-kirurgi.

Kostnaderna för länsbor som insjuknar utanför länet landade på knappt 47 miljoner kronor.

Under 2011 är det två relativt nya behandlingar som har lett till störst ökning i kostnader för utomlänsvården. Dessa är fetmaoperationer och så kallade cochleaimplantat för döva.