Västerås

Sjukhuslab måste se över arbetsmiljön

Efter en inspektion hos mikrobiologiska laboratoriet på Västerås sjukhus ställer Arbetsmiljöverket krav på förbättringar i arbetsmiljön. Landstinget Västmanland ska bland annat bedöma om det finns risker att personalen smittas eller påverkas av till exempel smittämnen och andra mikroorganismer.

Om farorna finns ska det också undersökas vilka risker som kan finnas.

Arbetet ska också planeras och organiseras på ett sätt som gör att personalen löper så liten risk som möjligt att skadas.

Före sista maj vill Arbetsmiljöverket veta vad landstinget gjort för att åtgärda bristerna.