Arbetsmiljöverket håller Köping under lupp

1:36 min

Arbetsmiljöverket kommer att hålla koll på arbetsmiljön på Köpings lasarett resten av 2012. Två av avdelningarna på lasarettet tycker att arbetet är för tungt och har anmält det till Arbetsmiljöverket. En arbetsmiljöinspektör har besökt arbetsplatsen, men kan i dag inte bedöma hur tungt arbetet är.

-- Eftersom vi har en så risig lagstiftning behöver jag andra bevis för att det är som de säger. Det är sorgligt att det ska behövas. Man önskar att man bara kunde lyssna på människor som säger att de har det tungt, men så är det inte. Det säger Lena Boman, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

I Köping använder man ett metod för att mäta vårdtyngd. Den baserar sig på hur många patienter det finns, vilka sjukdomar de har, vilka arbetsmoment man utför och hur lång tid de tar. Då får man fram en siffra som ska visa hur tungt arbetet är. Och mätningarna visar att det inte är så tungt att det finns anledning att ingripa.

– Det har varit svårt för mig att göra något konkret, säger Lena Boman.

– Sen kan det finnas felkällor. Man har pratat om sjuksköterskors uppgifter som har värderats lågt, sätta dropp, blanda injektioner. Det tar mycket tid, säger hon.

i januari krävde en avdelning på Köpings lasarett att arbetsgivaren skulle vidta åtgärder eftersom att det blivit mer att göra i takt med att patienterna har blivit fler. Patienterna är fler i dag, äldre än förut och många är multisjuka vilket kräver mer vård än en patient med en enda sjukdom.

Ledningen på Köpings lasarett är medveten om personalens upplevelse av att vara överhopade med jobb. Ledningen har också kallat in extra personal på vissa ställen där det behövs som mest. Man tittar också på om mätmetoderna är rättvisande:

– Vi har sett över rutinen och ska göra en utvärdering för att se om den stämmer eller inte. Jag tror inte det är tyngre i Köping än på andra håll. Jag tror det är tungt överallt, framför allt på medicinklinikerna, säger Solveig Palm, verksamhetschef på Västmanlands sjukhus Köping Medicinkliniken.

Arbetsmiljöverket släpper dock inte kontrollen.

– Jag kommer säkert att hålla på med det här länge. Vi får se hur det blir när man ska spara pengar, säger Lena Boman.