Cancervården ska bli mer rättvis

2:52 min

Cancervården ska bli mer rättvis, det är i alla fall tanken bakom de sex regionala cancercentrum, RCC, som bildats i landet. Landstinget Västmanland tillhör RCC Uppsala/Örebro och för patienter kan det innebära att vissa cancersjukdomar koncentreras på sjukhus med högst kompetens.

Syftet med att centralisera viss cancervård är för patienternas bästa, det menar Leif Bergkvist verksamhetschef vid kirurgkliniken i Västerås och som sitter i det regionala RCC-rådet.

– Så att vissa typer av åkommor inte behandlas på alla ställen i Sverige. Vissa sällsynta cancersjukdomar kanske bara behandlas på ett eller två sjukhus i hela Sverige, säger Leif Bergkvist.

Idag är skillnaderna för stora i landet när det gäller vård och behandling av olika cancersjukdomar, men med sex regionala cancercentrum, RCC så är tanken att cancervården ska bli mer lika över landet och konkret kan det innebära att patienter oavsett var man bor, får ta del av det läkemedel som anses ge bäst effekt:

– Ja åtminstone det senaste, men det finns också ett ansvar för att se till att pengarna räcker till alla. Då kanske man inte alltid kan ta in en ny medicin precis hur som helst. Det kommer att finnas både här och inom RCC organisation centralt, grupper som ska syssla med det här.

– Införandet av nya läkemedel och vilka läkemedel som ska tas in och vilka man inte har möjlighet att ta in för att det ska bli rättvist och så bra som möjligt, säger Leif Bergkvist.

Förutom att se över vilken behandling som är bäst, så ska varje landsting se över sin organisation och hur cancervården fungerar lokalt. 

Här i länet så har landstinget inrättat sju olika arbetsgrupper inom olika områden och en av dessa ska jobba med att anställa fler kontaktsjuksköterskor, sjuksköterskor som ska följa patienten under hela sin cancersjukdom:

– Där har kontaktsjuksköterskorna en väldigt viktig roll att överbrygga när man för över en patient från en enhet till en annan så att man inte hamnar mellan stolarna, säger Leif Bergkvist och fortsätter:

– Man ska ha sin kontakt som vet vad som händer på de olika ställena och som kan planera i förväg vad som ska hända när man kommer tillbaka.

– Det kommer att vara en mycket påtaglig effekt av den här satsningen på kontaktsjuksköterskor säger Leif Bergkvist och får stöd av Lena Burström, hälso- och sjukvårdsstrateg inom landstinget Västmanland.

Med fler kontaktsjuksköterskor så ska patienterna känna sig mer trygga och bli informerade om vad som väntar, säger Lena Burström.

Landstinget Västmanland är ett av sju landsting som ingår i RCC Uppsala/Örebro och vars universitetssjukhus ska vara navet när det gäller cancervården i området.