Karbenning / Norberg

Föräldrar satsar på egen förskola

1:39 min

Planerna på att starta en fristående förskola i Karbenning i Norbergs kommun fortskrider. Föräldrar i byn har bildat en ekonomisk förening och hoppas kunna ta över driften av Nickebo förskola i augusti när kommunen lägger ner den.

– Vi har ju kommit ganska långt egentligen. Vi har bildat den här ekonomiska föreningen, skapat en styrelse och håller på för fullt för att få in alla papper till kommunen, säger Karolina Werner Hakso, en av föräldrarna bakom idén att driva Nickebo förskola vidare i privat regi. 

Det är en hel del papper som ska in, många krav som ska uppfyllas, berättar föräldern Maria Borgström. 

– Vi är nästan klara med verksamhetsplanen. Sedan är det en plan för barnens säkerhet som ska göras och ett egenkontrollprogram. Det är ganska stora bitar egentligen. 

Enligt skollagen är det kommunerna som godkänner fristående förskolor. Om alla krav uppfylls ska kommunerna ge klartecken, betala ut bidrag och svara för tillsyn. Bara i undantagsfall kan en kommun säga nej, till exempel om den kommunala verksamheten hotas.

Och Norbergs kommun är positivt inställd till den fristående förskolan i Karbenning, förutsatt att alla krav uppfylls, säger kommunens förskolechef Ann Redlund. Det formella beslutet tar kommunstyrelsen. 

Om allt går som föräldrarna i Karbenning tänkt sig startar förskolan i augusti med omkring 15 barn. Man har sonderat terrängen och det finns intresse från föräldrar både i Karbenning och utanför byn.

– Det är ju ett väldigt spännande arbete att få starta en förskola för sina barn. Det är en väldigt häftig känsla och väldigt roligt att få komma in i det här arbetet, säger Karolina Werner Hakso. 

Det finns också ett större perspektiv, säger Karolina som själv växt upp i byn och nu bor i släktgården. Hennes barn är sjunde generationen. 

– Det är viktigt just för att landsbygden inte ska dö, att det finns något kvar som lockar. Och just en förskola är ju verkligen framtiden för barnen är ju vår framtid, säger Karolina Werner Hakso.