Överskott i Kungsör

Kungsörs kommun redovisar ett överskott på 2,7 miljoner kronor för år 2011. Den största orsaken till överskottet är en del försäljningar som kommunen gjort.

Däremot blev skatteintäkterna och statsbidragen ungefär lika stora som väntat.

Överskottet är något större än 2010 då Kungsör bara lyckades få ihop ett överskott på 1,2 miljoner, knappt hälften så mycket.