Förändrade tomträtter i Köping

Årets reglering av tomträttsavgälder i Köping förbereds nu. Det handlar om de tomter som kan köpas loss den 1 oktober nästa år. Kommunen vill höja avgälden med 3,75 procent för 82 fastigheter.

För tomträttsinnehavare innebär det en höjning på antingen 388 eller 636 kronor per år, beroende på vilket underlag tomten har.

Har man tomträtt ska man senast första oktober ta ställning till om man ska köpa loss tomten eller inte.

Totalt finns det 838 fastigheter med tomträtt i Köping.