Bro i Arboga rasar om ingenting görs

I Arboga riskerar en bro att rasa ihop om ingenting görs. Det handlar om gamla E18/E20 och bron över gång- och cykelvägen vid Krakaborgs camping.

- Gästerna på campingen går från campingen till badet, och då använder de den här tunneln. Det säger George Porritt, som förestår Krakaborgs camping i närheten av bron.

Den här bron byggdes 1967, och har omfattande betong-skador, skriver Vägverket i sin förstudie som nu är ute på remiss. Vägverket konstaterar självt att bron kommer att rasa om ingen åtgärd genomförs. Vägverket själva lanserar lösningen att bygga en ny bro, antinten på samma ställe eller strax bredvid. Det viktiga är att man ska kunna ta sig till och från Ekbacksbadet via tunneln.

Man kan också göra tunneln antingen fyra eller sex meter bred, och de olika alternativen kostar all från 700 000 kronor till 1 300 000 kronor.

Arboga kommun räknar inte med att behöva betala någonting av detta. Remissvaret från kommunen är ännu inte färdig-formulerat, men en viktiga synpunkt är att tunneln ska vara minst lika bred som i dag.