Vill flytta Virsbo Bruksmuseum

1:38 min

Föreningen "Framtid för Virsbo" hoppas att Virsbo Bruksmuseum snart ska kunna flyttas till en mer synlig plats på orten. Planerna har funnits i flera år, men nu är det klart med både ny detaljplan och bygglov.

Ervin Schramm, ordförande i "Framtid för Virsbo", hoppas på en flytt innan året är slut.

Han tycker att det är viktigt att museet får en mer framskjuten plats:

– Bruksmuseet är en bit av Virsbos historia och det är naturligtvis intressant inte bara för oss. Det är ju även för folk utifrån som har intresse av att få Virsbos historia till del.

Planerna på en flytt av Bruksmuseet har funnits i flera år. Tanken är att man ska flytta byggnaden från den undanskymda platsen vid Herrgårdsparken till en mer synlig plats nära "Vita magasinet" i Virsbo.

Nu är det alltså klart med bygglov och en ny så kallad detaljplan för området, och Ervin Schramm hoppas på en flytt inom en snar framtid.

– Flytten är ganska angelägen, så det bör ske inom det här året och helst den första halvan, säger han.

Men innan flytten kan ske vill Framtid för Virsbo lämna över själva driften av Bruksmuseet till en annan förening - vilken vill Ervin Schramm inte säga, eftersom det hela inte är klart ännu.

– Vi tycker att det här är ett så fint projekt och Framtid för Virsbo har många järn i elden, så vi tycker att det skulle vara något fristående som kan driva det här vidare. De sakerna undersöker vi, säger Ervin Schramm.

Det behövs också fler bidrag, utöver det man redan beviljats från Riksantikvarieämbetet, för flytten. Inte heller det är klart, men det är på gång, enligt Ervin Schramm.

– Om vi, enligt våra planer, hittar intressenter som även i framtiden kan driva det här så hjälper vi till med flytten.

– Jag tror att vi kan få ihop de pengar som behövs, säger han.