Bättre information till cancerpatienter

2:36 min

Patienter med cancer ska bli mer delaktiga i sin egen sjukdom. En av sju arbetsgrupper som landstinget tillsatt för en bättre och mer rättvis cancervård, berör just patientens ställning.

Just det att vara delaktig, att få information och att slippa bollas mellan olika läkare är något som Kennet Palm minns som något positivt mitt i det svåra då han drabbades av cancer 2009.

– Att det var så få människor inblandade i mig, så jag behövde aldrig fundera över vad "gör han idag och vad gör hon idag".

– Det var mycket samma människor som behandlade mig, även med cellgiftsbehandlingen. Det var inte nya varje gång, utan jag hade ofta samma person. Så vi kunde prata ihop och skratta ihop. Vara på en sådan avdelning och man kunde skratta, det var helt fantastiskt, säger Kennet Palm som bor i Västerås.

Kennets Palms sjukdomsresa från upptäckt till behandling gick väldigt snabbt och bara några månader efter att ändtarmscancern upptäcktes opererades han och Kennet Palm hann även med att få cellgifter före och efter operation.

Under sjukdomstiden fick han också regelbundet veta vad som väntade och han kunde när som helst kontakta läkaren som opererat honom.

Just det att få information, muntligt men även skriftligt och det på fler språk, är något som landstinget säger att man ska bli bättre på, att patienten som Lena Burström vård och hälsoutvecklare inom landstinget Västmanland säger, ska bli mer delaktig i sin vård:

– Det handlar väldigt mycket om att patienten ska vara delaktig i sin egen sjukdom. Att få information och vara med och få vårdplanering. Att som patient få behandlingsplaner i ett häfte, där det står när vissa saker ska ske, säger Lena Burström.