Moderaterna i Heby vill inte samarbeta

Moderaterna i Heby har lämnat överläggningarna med den borgeliga gruppen om, ett samarbete resten av mandatperioden. 

- Det var slitningarna mellan länsbytarpartiet och moderaterna som sänkte planerna på ett samarbete, berättar moderaternas ledare Rickert Olsson.

- När länsbytarnas representant i förhandlingsdelegationen demonstrativt rev sönder den kravlista som vi lämnat över, då kändes det att det inte fanns några möjligheter till ett samarbete de kommande två åren, säger Rickert Olsson.

Problemen med maktbalansen uppstod när två länsbytare hoppade över till moderaterna. Moderaterna har under mandatperioden avstått från att liera sig med någon av de två grupperingar som finns i Heby. Men efter avhoppet hamnade den tidigare majoritetet i minoritet varför man bjöd in moderaterna till överläggningar om ett samarbete. Men mycket snabbt kom problemen mellan länsbytarna och moderaterna i dagen.

Fortsättningsvis kommer troligen den borgerliga gruppen att styra och där moderaterna precis som hittills, röststöttat i kommunfullmäktige.