Färre dödsolyckor i trafiken

1:20 min

I dag är det många som ger sig ut på vägarna och påsken har historiskt sett varit en svart helg i trafiken. Men insatser för att öka trafiksäkerheten har visat sig fungera, enligt Trafikverket.

Mitträcken i kombination med bättre bilar och klokare beteenden i trafiken har minskat dödsolyckorna, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket:

– Fyra av fem olyckor som tidigare hade varit dödliga är borta.