Protester från äldre stoppade lekpark

1:27 min

Frågan om ny lekplats i Norberg har blivit en utdragen och infekterad fråga. Till att börja med kom få synpunkter från allmänheten och valet föll på den stora öppna gräsytan intill Norbergsån, vid kvarteret Svanen. Men när bygget började i somras kom protesterna. Därför backar nu politikerna och gör ett omtag.

– Tyvärr är det huvudsakligen äldre som har haft synpunkter. Allt från att man knuffar undan änder till att barn kunde hamna i ån, att vissa inte ville ha lekplatsen nära det här boendet vid Svanen där många äldre bor, säger Harold Nilsson, förbundsdirektör i Norra Västmanland Kommunalteknikförbund, NVK, som håller i det praktiska genomförandet av ny lekplats. 

Protesterna fick politikerna att backa och göra omtag. Nu ligger lekparksbygget på is i väntan på att fler synpunkter tas in. Nu finns två alternativ: En mindre lekpark i Tingshusparken eller den stora som påbörjats vid ån. Och nu är det föräldrarna som ska tillfrågas, via enkät på förskolorna. 

– NVK:s direktion vill få in synpunkter från föräldrarna till barnen. Det är ju i första hand för dom en lekplats ska byggas, säger Harold Nilsson. 

På den stora gräsytan, alltså den tilltänkta platsen för en stor lekplats vid Norbergsån vid Svanen, träffar jag nioåriga Jasmine med mamma Åsa Törnqvist och storebror Johan. 

Det tycker mycket om att vara på den öppna gräsytan vid ån med änderna, och tror att den skulle passa mycket bra till lekpark. 

– Här har de träd, djur, gräsmatta. Här ska det vara, säger Åsa Törnqvist.