Mer klotter med laglig graffiti?

1:22 min

Klottret skulle öka i Norberg om orten fick en ny vägg där man kan måla graffiti lagligt, menar Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK. Men förslagsställaren tror inte på det resonemanget.

Förbundet har blivit tillfrågat av kommunen om hur man ser på idén att ha en ny och mer central vägg i Norberg där man lagligt kan måla graffiti.

NVK:s förslag är att kommunen att säger nej till en ny sådan vägg.

Politikerna i NVK baserar sitt nej på förbundschefen Harold Nilssons underlag, där man kan läsa att det han kallar lagliga klotterväggar ofta gör att klottret ökar.

Nilsson skriver bland annat att lagliga väggar gör att rekryteringen av nya klottrare ökar och att lagliga väggar försvårar för polisen, genom att en misstänkt klottrare som ertappas med sprejburkar och färg på händerna kan säga att han eller hon kommer från den lagliga väggen.

Frågan är uppe eftersom socialdemokraten Ola Jonsson skrivit en motion om ytterligare en laglig graffitivägg i Norberg, bland annat för att erkänna konstformen graffiti mer.

Jonsson tror inte på det NVK säger, att en sådan vägg för graffiti gör att klottret ökar.

– Nej, jag tror ju inte det. Det finns ju många kommuner som har drivit det här ihop med ungdomar. Jag tror att man ska satsa på det här och att det kan bli bra i slutänden.

Oron är onödig, anser Ola Jonsson:

– Det är klart att det går att vara orolig för allting, men jag tror inte att det kommer hända någonting i en kommun om man är orolig för det mesta man tycker är annorlunda.

Slutgiltigt beslut om vägg eller inte vägg tas av Norbergs kommunfullmäktige.

Sedan tidigare finns en vägg där man kan måla graffiti lagligt i Spännarhyttan utanför Norberg.