Surahammar vill ha hjälp med giftsanering

Surahammars kommun kan inte ensam ta ansvar för att sanera den giftiga marken vid före detta Ramnäs såg, anser politikerna i kommunstyrelsen.

I ett svar på en motion från Sverigedemokraterna om vilket ansvar Surahammars kommunen tänker ta för att utreda hur människor påverkats av gifter som dioxin säger kommunstyrelsen att man vill ha hjälp av landstinget för att utreda det.

Därför skickar man motionen vidare till Landstinget Västmanland.

Sågverket vid sjön Stora Nadden i Ramnäs hade verksamhet fram till 1977.

Under flera år användes bland annat miljögifter för impregnering av trästockar.

Nästa måndag, den 16 april, kommer kommunfullmäktige i Surahammar att ta upp frågan om hur området ska städas upp, och vad kommunen kan göra för att sanera området från miljögifter.