Beslut om vindkraftverk överklagat

Bygglovet för ett vindkraftverk i byn Röfors i Arboga kommun är nu överklagat av grannarna i sommarstugeföreningen i Djupfallshagen.

”Vi har redan kraftigt ljud från Mälarbanan, samt störande ljud från biltrafiken E18-E20 ... Vi säger därför NEJ till ytterligare ett konstant ”visslande” ljud från väst.”, skriver föreningen i sitt överklagande till länsstyrelsen.

Det är lantbrukaren Christer Röhfors som vill bygga vindkraftverket, en 45 meter hög vindsnurra med propeller. Han har å sin sida sagt att han kommer att hålla sig under de decibelgränser som kommunen har satt som villkor för att han ska få bygga.

I dag finns det inget vindkraftverk i Arboga kommun, det här kommer att bli det första om det får byggas. I Västmanlands län finns det dock ett fåtal vindkraftverk sedan tidigare.