Fler KRAV-bönder i Västmanland

1:33 min

Allt fler köper ekologisk mat och allt fler bönder i Sverige väljer också den linjen i sin produktion. I Västmanland finns nu 165 KRAV-bönder; fyra av dem tillkom förra året.

Det har sina fördelar - men också utmaningar - att driva ekologiskt lantbruk, enligt Eva von Heideken som varit KRAV-bonde i 14 år:

– Det är så skönt att slippa sprutmedel. Det är nog det som gör att man går över först och främst.

Hon ser det som en utmaning vara KRAV-bonde utan att, som hon säger, ta genvägar med handelsgödsel och sprutmedel.

– Det är svårare, det är krångligare för man kan inte kompensera det man misslyckas med lika lätt, säger Eva von Heideken.

220 svenska bönder gick förra året över till att odla sin mark ekologiskt, enligt KRAV:s marknadsrapport. Det innebär att cirka sex procent av Sveriges knappt 70 000 bönder är KRAV-bönder.

Men ekologisk odling ger lägre skördar, och exempelvis mjölkbönder klarar inte att producera lika mycket mjölk som de konventionella bönderna. Därför får KRAV-bönder ersättning, ett så kallat ekotillägg.

Förra året ökade försäljningen av ekologiska varor med elva procent. Men vad gäller ekologisk mjölk har efterfrågan minskat de sista två åren, och då har även ekotillägget för mjölkbönderna sänkts.

Enligt Eva von Heideken har det inte blivit mer lönsamt att vara KRAV- bonde med åren:

– Nej, det är tvärtom. Det var mer lönsamt för några år sedan. Så det går åt fel håll.

Om de ekonomiska villkoren inte förbättras tror hon att färre bönder kommer att välja ekologiskt i framtiden.

– Ska svenskt lantbruk vara hållbart i framtiden så måste lönsamheten upp. För det är många som lever på rost och röta och sparar in på alldeles för mycket saker. Och det straffar sig i längden, säger Eva von Heideken.