Brända bullar tömde IKEA

Strax före klockan 12 idag gick det automatiska brandlarmet på IKEA i Västerås. Lokalerna utrymdes. Senare visade det sig att larmet hade utlösts av några brända bullar i en microvågsugn.