"Du är inte ensam" - ny stödgrupp för tjejer

1:31 min

Tjejjouren Ronja i Västerås har dragit igång en stödverksamhet för tjejer som har utsatts för sexuellt våld. Det är en samtalsgrupp som träffas en gång i veckan. Tjejjouren har fått bidrag från Allmänna arvsfonden för att driva gruppen.

Pengarna täcker lönekostnaderna för två projektanställda på 25 procent vardera under två år.

Samtalsgruppen kallas "Du är inte ensam."

Enligt initiativtagarna Beatrice Unander-Scharin och Linda Broås är behovet av en stödgrupp mycket stort:

– En väldigt stor del av våra stödsökande är tjejer som varit utsatta för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Många av dem frågar också efter att träffas i grupp. Vi vet att det alltid har funnits ett stort behov.

– Det betyder mycket för dem, på olika sätt. Mycket handlar om att få bli bekräftad att det som de har varit med om har hänt, och att det är fel.

Reporter: Anna Tainio