Höjd renhållningstaxa i Arboga

Renhållningstaxan i Arboga kommer att höjas med runt tre procent från årsskiftet. Det motsvarar en ökning med 4-6 kronor per månad och hushåll, beroende på val av abonnemang.

Höjningen föreslogs av kommunstyrelsens arbetsutskott igår.

Förslaget bygger på de avgifter som kommer att behandlas på VAFAB:s bolagsstämma om några veckor. Det är bland annat transportkostnader som räknas upp.

Den höjda renhållningstaxan i Arboga kommer att beslutas av kommunfullmäktige senare i år.