Just nu

Få tömningsstationer för båttoaletter

1:30 min

Sommaren 2015 kommer en lag om att fritidsbåtarnas toaletter ska tömmas vid speciella mottagningsstationer. Men i Västmanland är det brist på sådana stationer: idag finns det bara fyra tömningsstationer som är öppna för alla båtägare.

Västmanlands fyra tömningsstationer räcker inte, säger Erik Eklund på Transportstyrelsen:

– Hela tanken är att det ska vara lätt att göra rätt.

Det är visserligen tre år kvar tills lagen blir verklighet, men redan flaggar Transportstyrelsen för att det är brist på tömningsmöjligheter och att det måste byggas fler mottagningsstationer.

Det är, enligt Erik Eklund, en utmaning att se till att det finns tillräckligt många platser att tömma toalettanken.

Mälaren är dricksvattentäkt för ett par miljoner människor, men det är också en sjö med många fritidsbåtar. Om det inte finns tillräckligt med tömningsstationer är risken stor att båtägarna fortsätter att tömma avloppsvattnet i sjön.

– Här gäller det för kommuner och länsstyrelser att lokalisera strategiska platser.

– Om det inte finns tillräcklig kapacitet 2015 kommer systemet inte att fungera, säger Erik Eklund på Transportstyrelsen.