Västerås

Seminarium om farliga ämnen

För att förebygga och vara beredd med insatser om ett oljeutsläpp skulle inträffa i Mälaren så ska ett seminarium om det hållas sista maj i Västerås.

Varje år transporteras stora mängder olja och andra farliga ämnen i Mälaren, och ett oljeutsläpp skulle kunna få allvarliga miljökonsekvenser.

Det är Länsstyrelserna runt inre Mälaren och Västerås stad som bjuder in till ett seminarium för att diskutera oljeskyddsplanering och samordning mellan olika aktörer som kommuner, räddningstjänster och Kustbevakningen.