Kyrkan vill ta mer plats i samhället

1:31 min

Svenska kyrkan i Västerås stift vill ta större ansvar i samhällsutvecklingen och den sociala ekonomin. Med pengar från Europeiska socialfonden startas ett projekt, som ska höja kyrkans kompetens att uppmuntra till nya verksamheter.

– Tanken är att församlingarna ska se om det finns andra insatser man kan göra i lokalsamhället, där man kanske också kan få in nya former av inkomster, säger Anders Hagman, projektledare för Aktör för välfärd, som satsningen kallas.

Leksands församling i Dalarna driver ett socialt företag inom fas 3 och i Gränge-Säfsnäs församling har kyrkan en kommunal fritidsverksamhet. Det är två exempel på "social ekonomi" - organiserade verksamheter med samhälleliga mål.

-- I den nya välfärdsmodellen bjuds aktörer från både privat sektor och ideella organisationer in för att utföra saker.

Projektet Aktör för välfärd drivs av Västerås stift med stöd från Europeiska socialfonden. Till att börja med ska kompetensen hos församlingarnas anställda kartläggas nu i vår. Till hösten ska medarbetarna fortbildas.

– Nu när samhället förändras kan det vara tid att se över hur vi i kyrkan arbetar gentemot övriga samhället, säger Anders Hagman.