Idrotten i länet ska inkludera mera

1:24 min

Inkludera Mera - så heter ett projekt mot diskriminering som Idrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna i Västmanland nu drar igång med sina kollegor i flera närliggande län.

Projektet, som ska pågå i två år, går ut på att ta tag i frågor kring diskriminering, vare sig det gäller funktionshinder, ålder, kön, ras, religion eller sexuell läggning.

Kerstin Rofelt på Västmanlands idrottsförbund tror att det viktigaste är att öka kunskapen om diskriminering, till exempel mot homosexuella.

– Man kan ju se till exempel när Anton Hysén kom ut förra året, det blev ju enormt stor uppmärksamhet runt det, och det tycker man ju inte skulle behövas.

Kerstin Rofeldt menar att idrottsföreningarna måste bli bättre på att se över hur man utformar sina aktiviteter så att alla känner sig välkomna.

– Det handlar ju också om att öka tillgängligheten, säger hon.

Efter att projektet avslutas om två år hoppas man inom idrottsförbunden ha tagit fram likabehandlingsplaner och skaffat sig god kunskap om antidiskriminering.

– Vi ska skaffa oss en verktygslåda för att kunna handskas med den här typen av frågor, säger Kerstin Rofeldt.