Svårt tömma båttoaletten miljövänligt

1:26 min

Sommaren 2015 kommer det att vara lag på att båttoaletter ska tömmas vid speciella mottagningsstationer. Anledningen är att minska miljöföroreningarna.

– Hela tanken är att det ska vara lätt att göra rätt, säger Erik Eklund som är chef för fartygstekniska avdelningen vid Transportstyrelsen.

Han menar att det behövs fler ställen där det går att tömma båtens toalettvatten. Det gäller framförallt i ytterskärgården där det idag är glest mellan stationerna.

Det är visserligen tre år till lagen blir verklighet – men redan flaggar Transportstyrelsen för att det är brist på tömningsmöjligheter – och att det måste byggas fler mottagningsstationer.

Det är enligt Erik Eklund en utmaning att se till att det finns tillräckligt många platser att tömma toatanken.

Det har funnits ett riktat bidrag för att påskynda byggen av mottagningsstationer. Men det finns enligt honom indikationer på att bidraget kommer att minska.

– För de allra flesta är bidraget väldigt viktigt enligt Eklund då det kan uppgå till halva kostnaden för en anläggning.

Men utbyggnaden riskerar att stanna av, utan bidraget kan det vara problem att finansiera en anläggning då det inte är helt enkelt att ta ut betalt av alla fritidsskeppare.

– I dag kan inte båtklubbar och gästhamnar ta ut någon särskild avgift för de som vill tömma toalettanken. Kostnaden ska istället täckas av årsavgift i klubben eller gästhamnsavgift. Däremot får till exempel en bensinmack ta en avgift enligt Erik Eklund.

En anläggning för att tömma toalettavfall kostar någonstans mellan 100 000 - 200 000 kronor vilket är en ansenlig summa för en liten klubb säger Eklund.

Mälaren är i dag dricksvattentäckt för ett par miljoner människor, men det är också en sjö med många fritidsbåtar. Och om det inte finns tömningsstationer i närheten så är risken stor att båtägarna fortsätter att tömma avloppsvattnet i sjön.

– Här gäller det för kommuner och Länsstyrelsen att lokalisera strategiska platser och om det inte finns tillräcklig kapacitet 2015 kommer systemet inte att fungera, säger Eklund.