Bakläxa för undervisning i religion

Det finns brister i religionsundervisningen på många gymnasieskolor. Det visar en granskning från Skolinspektionen. Totalt granskades 47 skolor i landet, bland annat i Västerås.

Till exempel utgörs undervisningen ofta av faktaförmedling i stället för reflektion och diskussion kring religionens roll i samhället.

Det här gör enligt Skolinspektionen att fördomar bland vissa elever mot till exempel islam inte motverkas.

Lärarna uppger själva i granskningen att det finns för många moment att pricka av i undervisningen, och att det därför inte finns tid till fördjupning.